Over PGVZ

Medezeggenschapsraad

PGVZ heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad is er om cliënten een onafhankelijke en vertrouwelijke spreekbuis te geven. De medezeggenschapsraad koppelt dit vervolgens weer terug naar PGVZ zonder dat er persoonlijke gegevens bekend worden. Daarnaast is de raad er om de rechten van de cliënt te bewaken en om de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Gemeenschappelijke belangen zijn goede zorg, en het luisteren naar de wensen en behoeften van cliënten om het leven te kunnen leiden zoals zij dat graag willen.

De medezeggenschapsraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd, met als doel de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Dit doen zij, zodat de stem van cliënten een plek krijgt in het beleid en de uitvoering binnen de zorgorganisatie.

Benieuwd wat de medezeggenschapsraad in 2023 allemaal heeft gedaan?

Lid worden?

De leden van de medezeggenschapsraad willen er graag nieuwe leden bij hebben! U kunt lid worden als cliënt, maar ook naasten, partners, kinderen, ouders of mantelzorgers kunnen lid worden. Dan moet er wel toestemming zijn van de cliënt die vertegenwoordigd wordt.

De raad geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat leden een brede visie hebben. U behartigt als lid immers de belangen van alle cliënten. Als lid van de medezeggenschapsraad is het belangrijk dat u het algemeen belang boven het individueel belang stelt.

Lijkt het u leuk om lid te worden? Dan kunt u een motivatie mailen naar medezeggenschapsraad@pgvz.nl.

Vergaderschema

De medezeggenschapsraad komt elke 2 maanden op de 3e donderdag van de maand bij elkaar op het hoofdkantoor van PGVZ in Kampen. Heeft u als zorgvrager een onderwerp die de raad moet behandelen tijdens de eerstvolgende vergadering? Stuur dan een mail naar medezeggenschapsraad@pgvz.nl.

DatumLocatie
20 februari 2024Bezoek op locatie (n.t.b.)
18 april 2024Kantoor PGVZ (Buffel 18, Kampen)
20 juni 2024Bezoek op locatie (n.t.b.)
15 augustus 2024Kantoor PGVZ (Buffel 18, Kampen)
17 oktober 2024Bezoek op locatie (n.t.b.)
19 december 2024Kantoor PGVZ (Buffel 18, Kampen)