Ambulante begeleiding

ambulante begeleiding PGVZ

PGVZ biedt ambulante begeleiding aan iedereen, die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Jong en oud. Ook aan mensen met een psychosociale en/of een (licht) lichamelijke/verstandelijke beperking. Onze ambulante begeleiding is persoonsgebonden en vraaggericht. Wij gaan uit van je hulpvraag en we helpen je graag om deze in kaart te brengen. We helpen mensen o.a. hun netwerk te vergroten, omdat dit een positieve uitwerking heeft op het zelfstandig functioneren.

Werkwijze ambulante begeleiding PGVZ

Ambulante begeleiding van PGVZ is heel breed. We kijken eerst naar de vraag die gesteld wordt. We zeggen nooit nee, maar kijken altijd naar de mogelijkheden. We beginnen met een intakegesprek waarbij we kijken welke hulp je nodig hebt en wat je vraag is. Waar komt je vraag vandaan en waar wil je naartoe? Vervolgens kijken we wie van het team het beste matcht. De relatie tussen de begeleider en de zorgvrager staat bij ons voorop. We proberen altijd mee te denken. Kunnen wij de benodigde hulp niet bieden? Dan kijken we wie dit wel kan.

Wat bieden wij?

Wij kunnen helpen op verschillende gebieden. Ambulante begeleiding bij PGVZ kan bestaan uit:
• Individuele gesprekken
• Begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• Dag- en weekstructuur aanbrengen
• Netwerk opbouwen en onderhouden
• Administratie, financiën en post op orde krijgen
• Huishoudelijke taken op orde krijgen
• Opvoedondersteuning
• Ondersteuning bij het zoeken/
behouden van werk of dagbesteding
• Ondersteuning bij diverse contacten
• Ondersteuning op school (o.a. De Twijn)
• Toeleiden naar een passende
woonvorm, zoals verpleeghuis of wooninitiatief
• Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie via WMO of WLZ

“Samen met de zorgvrager stel ik doelen en het is heel gaaf om te zien dat ze die dan ook echt behalen. Je ziet iemand groeien.”

Lees het hele verhaal van ambulant begeleider Clementien hier!


Indicatie

Ambulante begeleiding bieden wij bij mensen thuis of op school. Dit kan variëren van 1 keer per week tot meerdere keren per week. Dit is afhankelijk van de indicatie.

Hoe kom je in aanmerking voor ambulante begeleiding:

WMO-indicatie – Neem contact op met je gemeente voor meer informatie.
CIZ-indicatie – Hiervoor neem je contact op met het zorgkantoor.
PGB en particulier – Je kunt rechtstreeks contact opnemen met PGVZ op 038-3331794 of mail naar ambulant@pgvz.nl

Heb je hulp nodig met het aanvragen van ambulante begeleiding? Wij helpen je graag!