Wooninitiatieven

Begeleid wonen wooninitiatieven

Veilige en overzichtelijke wooninitiatieven

Mensen willen graag zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven. In een veilige, overzichtelijke omgeving met vertrouwde gezichten is dit heel goed mogelijk. PGVZ biedt begeleid wonen binnen een aantal speciaal daarvoor ingerichte, wooninitiatieven. In een huiselijke omgeving worden de bewoners ondersteund bij het huishouden, het bedenken van een zinvolle dagbesteding en andere activiteiten. Er wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Enthousiaste vrijwilligers ondersteunen professionele begeleiders waar mogelijk en gewenst. Dat zorgt voor een leuke en fijne sfeer. Ondertussen leren bewoners dingen zelf op te lossen en worden ze betrokken bij diverse taken in het huishouden.

Hoe kom je in aanmerking voor begeleid wonen bij PGVZ?

PGVZ bedient verschillende wooninitiatieven waarin plaats is voor mensen met een:

  • Verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  • Meervoudige beperking
  • Lichte GGZ (GGZ 1 of 2 o.b.v. ASS)
  • Ouderenzorg

Dit varieert van jong tot oud. Om te kijken waar iemand zich het meeste thuis voelt, wordt een zorgvuldige procedure gevolgd.

Wij kijken eerst heel goed naar de persoon. In een screening letten we op zaken als identiteit, niveau van functioneren, eventuele bijkomende problematiek en de benodigde zorg en begeleiding. Ook de eigen mening speelt een rol in de keuze van een wooninitiatief. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en aansluiting vindt bij andere bewoners. Naast de screening volgt er ook nog een risicoanalyse.

Daarna is er overleg tussen mensen van de woonstichting en een zorgmedewerker van PGVZ, in sommige gevallen geassisteerd door een gedragsdeskundige.

Advies en vervolgproces begeleid wonen

De ingewonnen informatie is uiteraard strikt vertrouwelijk. Na de screening en de risicio-analyse brengen PGVZ en het bestuur van het wooninitiatief een unaniem advies uit.

Als een nieuwe bewoner bij ons is komen wonen, wordt hij of zij zorgvuldig gevolgd en begeleid. In deze kennismakingsperiode wordt de behoefte aan zorgtaken nader vastgesteld en overlegd met de belangenbehartiger. Dit is overigens een proces dat permanent doorgaat. PGVZ ziet graag dat iedereen precies de zorg en begeleiding krijgt zoals hij of zij die wenst. Samen kijken we naar de mogelijkheden om dit te realiseren.

Op dit moment biedt PGVZ begeleid wonen binnen onderstaande wooninitiatieven:

Akkerwinde – Genemuiden
De Bogaard – IJsselmuiden
Huis Assendorp – Zwolle
Stationskwartier – Kampen
Woongroep 2000 – Apeldoorn
Zonnehoed – Apeldoorn

Wonen met zorg of begeleiding bij PGVZ?

Laat je gegevens achter en dan neemt onze consulent zo snel mogelijk contact met je op.

Starten nieuwe wooninitiatieven

PGVZ kan ondersteunen in het opzetten van wooninitiatieven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze manager wooninitiatieven via 038 3331794.

Per Saldo
Wonen met een PGB kent zijn eigen aanpak. Met organisaties als Ieder(in), Woonbond, ouderenbonden, Aedes, Actiz, VGN en VNG zetten wij ons in voor ouder- en wooninitiatieven met bewoners met een pgb. Op deze plek houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Klik hier voor de website van Per Saldo met het laatste nieuws over wonen met zorg.