Onvrijwillige zorg

De Wet Zorg en Dwang

Bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), treedt de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. Deze wet beschermt mensen tegen onvrijwillige zorg die niet nodig is.

De bedoeling van de Wet Zorg en Dwang is dat onvrijwillige zorg zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Alleen als het echt niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. PGVZ probeert onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen, maar als het echt niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Wij moeten hierbij een stappenplan doorlopen. Er wordt telkens gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog nodig is en of er andere, minder ingrijpende mogelijkheden zijn.

Cliëntvertrouwenspersoon

Onvrijwillige zorg kan ingrijpend zijn. Een cliëntvertrouwenspersoon kan hierin ondersteunen en informatie geven. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en is niet in dienst bij PGVZ. Voor onze zorgvragers zijn er meerdere cliëntvertrouwenspersonen beschikbaar:

Regio Apeldoorn

Dianne Middelburg

diannemiddelburg@zorgbelangcvp.nl

06 820 640 12

Regio Twente

Suzan Steert

s.steert@hetlsr.nl

06 15 51 38 54

Regio Zwolle

Suzan Steert

s.steert@hetlsr.nl

06 15 51 38 54

Huis Assendorp

Suzan Steert

s.steert@hetlsr.nl

06 15 51 38 54

Klachtenregeling Wet Zorg en Dwang

Klachten die te maken hebben met de Wet Zorg en Dwang moeten volgends een speciale klachtenregeling behandeld worden. Bij PGVZ is dit ondergebracht bij het Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk orgaan die de klachtenregeling op zich neemt. Denk hierbij aan klachten die gaan over het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen, besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of onvoorziene situaties, de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een zorgvrager of klachten over beslissingen van de WZD-functionaris.

Voordat de klachtenprocedure van start gaat en tijdens de klachtenprocedure kan de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon voor advies en bijstand. De uitspraak van de externe klachtencommissie is bindend.