Ambulante begeleiding

Ambulant in Apeldoorn & Deventer

PGVZ biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een hulpvraag met name op het gebied van autisme en dan voor mensen met een licht verstandelijke beperking maar ook voor normaal- en hoogbegaafde mensen. Vanaf de puberteit (15/16/17 jarigen) tot zo oud als mensen ondersteuning nodig hebben. Ook voor andere hulpvragen bieden we ondersteuning.

Vanaf 18 jaar en ouder kan je je aanmelden voor ondersteuning via de WMO bij de sociale wijkteams, ben je jonger dan kun je je aanmelden via Team Toegang Jeugd.

We werken met de volgende kernwaarden/methodiek

 • kennis van het autistisch denken
 • basisrust
 • concrete communicatie
 • dubbelspoor
 • eigenheid
 • functionaliteit
 • vier ogen principe
 • context verduidelijking

We helpen mensen o.a. hun netwerk te vergroten, omdat dit een positieve uitwerking heeft op het zelfstandig functioneren.

Wij bieden begeleiding aan:

 • Kinderen;
 • Jeugdigen;
 • Jongvolwassenen;
 • Volwassenen;
 • Ouderen.

Van 0 tot 100 jaar, bij elke hulpvraag denken we graag mee!

Werkwijze ambulante begeleiding PGVZ

De begeleiding is persoonsgebonden en vraaggericht. Wij vinden een klik tussen zorgvrager en hulpverlener erg belangrijk. Onze werkwijze gaat uit van basisrust, kennis, concrete communicatie, dubbelspoor, eigenheid en functionaliteit.

PGVZ kijkt vooral naar kansen en mogelijkheden, waarbij we beginnen met een intakegesprek om onze werkwijze uit te leggen en te inventariseren welke hulp je nodig hebt en wat je vraag is. Waar komt je vraag vandaan en waar wil je naartoe? Vervolgens kijken we wie van het team het beste matcht.
We proberen altijd mee te denken. Kunnen wij de benodigde hulp niet bieden? Dan kijken we wie dit wel kan. We werken vanuit het vierogen principe dit zorgt voor continuïteit van de ondersteuning.

Wat bieden wij?

Wij kunnen helpen op verschillende gebieden. Ambulante begeleiding bij PGVZ kan bestaan uit individuele gesprekken, regelvermogen en dag structuur, gezinsondersteuning en begeleide omgang, administratie, het creëren van een zinvolle dag invulling e.d.

Onze specialisaties in Apeldoorn en Deventer zijn:

 • Autistisch denken, kennis van het autistisch denken is belangrijk maken en inzicht kan geven.
 • Basisrust, dit betekent dat de begeleiding overzicht behoudt en hoofd en bijzaken kan scheidden
 • Concrete communicatie, doen wat je zegt en zeg wat je doet
 • Dubbelspoor, anderen betrekken indien gewenst, bv partner/ouders/school/werkgever
 • Eigenheid, respect hebben voor de eigenheid van de ander en jezelf
 • Functionaliteit, de ondersteuning moet functioneel zijn
 • Vier ogen principe, de begeleider introduceert een tweede begeleider, we gaan ervan uit dat twee begeleiders meer zien dan één, tevens is er hierdoor  continuïteit bij ziekte en vakantie
 • Context verduidelijking, de begeleiding kan samen bv gesprekken/reizen etc. voor bespreken en visualiseren

Indicatie

Ambulante begeleiding bieden wij bij mensen thuis. Dit kan variëren van 1 keer per week tot meerdere keren per week. Dit is afhankelijk van de indicatie.

Je komt in aanmerking voor ambulante begeleiding met de volgende indicaties:
Jeugd indicatie – Neem contact op met de gemeente voor meer informatie
WMO-indicatie – Neem contact op met de gemeente voor meer informatie
WLZ-indicatie – Hiervoor kun je contact opnemen met het zorgkantoor
PGB en particulier – Je kunt rechtstreeks contact opnemen met PGVZ