Over PGVZ

PGVZ levert zorg op een ‘vernieuwende’ manier!


Gosse Noppert – oprichter PGVZ (Persoonsgebonden Vraaggerichte Zorg).
Door de zorg voor zijn eigen dochter, kent hij als geen ander de dagelijkse praktijk en problemen rondom de zorg. Dat de zorg anders georganiseerd moet worden is zijn drijfveer om 9 jaar geleden PGVZ op te richten.
De visie van PGVZ is duidelijk: De zorgvrager houdt altijd de regie over zijn leven. Ben je afhankelijk van hulp, hoeft dat bijvoorbeeld niet te betekenen dat je altijd op dezelfde tijd naar bed moet. Voor ons is het vanzelfsprekend dat alles in goed overleg gaat. Wat er gebeurt, door wie en wanneer, dat bepaalt de zorgvrager. Wij besteden ruim aandacht aan een goede match tussen zorgvrager en zorgverlener. Wij werken met kleine teams, zodat de zorgvrager niet steeds andere gezichten over de vloer krijgt.

In 2012 is PGVZ opgericht door Gosse Noppert in Kampen met behulp van maatschappelijk betrokken investeerders. In het begin leverde PGVZ alleen verzorging & verpleging. De vraag naar andere takken van zorg groeide en daarom werd er huishoudelijke ondersteuning, ambulante begeleiding, woonintiatieven en werk en dagbesteding opgestart, om zo een compleet pakket zorg aan te kunnen bieden. De organisatie is in de laatste jaren gegroeid.
PGVZ laat zien waar het goed in is, met een ‘platte’ organisatie kwalitatieve, persoonlijke zorg aanbieden. Winst maken is niet het doel van onze organisatie, maar de winst die we maken gebruiken we gedeeltelijk om te investeren in initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Compleet zorgaanbod
PGVZ heeft een compleet pakket aan zorg (op basis van WMO, WLZ, ZVW, PGB en zorg in natura). Wanneer mensen behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning bieden wij thuiszorg (huishoudelijke verzorging, verpleging & persoonlijke verzorging) en specialistische ambulante begeleiding. Verder zijn we actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor mensen met een beperking. Dit aanbod zorgt ervoor dat PGVZ zich kan richten op de volle breedte van de zorgvraag.
Positief gevolg van de deze integrale zorg is dat er ook vroegsignalering kan plaatsvinden. Een huishoudelijke medewerker kan signaleren dat er meer hulp nodig is bij het wassen en aankleden.