Stel uw vraag

Klacht of verbeterpunt?

PGVZ staat voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij ter harte, want dit stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren.

Contact met medewerker en/of leidinggevende

Als u onvrede ervaart, kunt u of uw vertegenwoordiger dit het beste kenbaar maken bij de desbetreffende medewerker en/of leidinggevende. Dit kan rechtstreeks per telefoon of e-mail. Indien u deze gegevens niet heeft, kunt u contact opnemen via info@pgvz.nl. Het secretariaat stuurt de mail dan door naar de betreffende medewerker of leidinggevende. U ontvangt zo spoedig mogelijk reactie van de medewerker of leidinggevende.

Formele klacht

Bij voorkeur komt het al tot een oplossing nadat u contact heeft gehad met de medewerker en/ of leidinggevende. Is dit niet het geval? Dan kunt u een formele klacht indienen. U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Deze procedure wordt binnen 2 weken afgerond. Dit kan door in goed overleg tot een oplossing te komen (bijv. door een gezamenlijk gesprek) of door een afsluitende brief.

Een formele klacht kan ingediend worden via de volgende wegen:

  • Het webformulier (rechterkant van deze webpagina)
  • Per e-mail (klachten@pgvz.nl)
  • Per post (Buffel 18, 8265NJ Kampen)

De klachtencommissie

Heeft u de bovenste 2 stappen al doorlopen, maar bent u het niet eens met de afwikkeling hiervan? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De klacht is dan gericht aan het bestuur. Het bestuur stelt vervolgens een klachtencommissie samen en geeft uiterlijk binnen 4 weken een eindoordeel over de klacht, tenzij de klacht in de tussentijd al in goed overleg is opgelost.

U kunt een klacht bij de klachtencommissie indienen via de volgende wegen:

Medezeggenschapsraad

PGVZ heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad is er om cliënten een onafhankelijke en vertrouwelijke spreekbuis te geven. De medezeggenschapsraad koppelt dit vervolgens weer terug naar PGVZ zonder dat er persoonlijke gegevens bekend worden. Daarnaast is de raad er om de rechten van de cliënt te bewaken en om de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Bent u zorgvrager bij PGVZ? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw klacht of verbeterpunt eerst met de medezeggenschapsraad te bespreken. Zij kunnen u helpen. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken per e-mail: medezeggenschapsraad@pgvz.nl.

Veelgestelde vragen

Vragen die wij vaker krijgen, plaatsen wij op onze pagina met Veelgestelde vragen.

Bekijk veelgestelde vragen

    Webformulier

    Via dit webformulier kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris neemt zo snel mogelijk contact met u op.


    Bekijk privacyverklaring voor een uitleg wat we met uw gegevens doen.