Ambulante begeleiding

Jeugd en gezin

PGVZ biedt (intensieve) ambulante begeleiding en opvoedingsondersteuning aan jeugdigen en/of hun gezin. Ons team bestaat uit professionals die kennis en ervaring hebben met diverse (complexe) gebieden waarop het (even) moeilijk kan zijn voor de jeugdige en het gezin.

Werkwijze team Jeugd & Gezin PGVZ

Wij kijken naar kansen en mogelijkheden. De begeleider werkt oplossingsgericht met jeugdigen en gezin om tot verandering te komen. Wanneer er andere professionals betrokken zijn bij het gezin, werken wij nauw met hen samen.

Er kan sprake zijn van bijkomende problemen binnen een gezin. Daarom zal de begeleider ook oog hebben voor de leefomgeving, het huishouden en de afstemming op de ouderlijke werkvloer. Ook de financiele situatie van het gezin kan besproken worden.

Wij werken systeemgericht met het gezin en hanteren daarbij een meerzijdige partijdige houding. Ieder gezinslid heeft invloed in het gezinsleven, waarin iedere stem gehoord mag worden. Tegelijk kijken we met de jeugdige en het gezin naar hun netwerk en eventuele hulpbronnen die versterkend kunnen werken voor de jeugdige en/of gezin.

Wat bieden wij?

  • Begeleide bezoeken bij sprake van OTS
  • Praktische ondersteuning om het gezin te ontlasten
  • Opvoedondersteuning en begeleiding
  • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling
  • Integreren van behandeladviezen in de thuissituatie
  • Voor elke hulpvraag kijken wij naar mogelijkheden

Indicatie

Hoe kom je in aanmerking voor (intensieve) ambulante begeleiding? Je komt in aanmerking met de volgende indicaties:

Jeugd indicatie – Neem contact op met de gemeente voor meer informatie
WMO-indicatie – Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.
WLZ-indicatie – Hiervoor kun je contact opnemen met het zorgkantoor
PGB en particulier – Je kunt rechtstreeks contact opnemen met PGVZ