Wooninitiatieven

De Zonnehoed

Begeleid wonen in wooninitiatief De Zonnehoed

De Zonnehoed in Apeldoorn is een nieuw wooninitiatief. Het idee is ontstaan bij een groep ouders. Het doel van De Zonnehoed is voor een groep bewoners met een verstandelijke beperking een plezierige en veilige, kleinschalige thuishaven te realiseren. De zorg wordt hier geboden door PGVZ.

Het wooninitiatief hanteert de volgende kernbegrippen: veiligheid, 24-uurs zorg, gezelligheid, goede balans tussen zorg/begeleiding en zelfregie/zelfstandigheid, samenleven in een groep (eten, spelletjes, etc.), sturing en controle, onderlinge betrokkenheid en respect, ontwikkeling op wonen, werken (dagbesteding) en vrije tijd en maatschappelijke integratie waar mogelijk. 

“Ik vind het leuk om naar De Zonnehoed te gaan. Ik wil graag op mijzelf wonen, in een eigen appartement. Maar dit wel binnen een woongroep, met een fijn team van begeleiders. Een plek waar ik me thuis kan voelen, en waar we samen leuke dingen kunnen doen.” – Lian

Meer informatie over begeleid wonen in De Zonnehoed

info@de-zonnehoed.nl
www.de-zonnehoed.nl
055-20 32 140

of PGVZ
info@pgvz.nl
038 333 17 94

Adres De Zonnehoed
De Groene Voorwaarts 347 
7325 AT Apeldoorn

PGVZ heeft meerdere wooninitiatieven waar zorg en begeleiding aangeboden wordt, klik hier voor meer info.


Kwalitatieve zorg op maat

Flexibel, op maat en begrepen. PGVZ helpt mensen met hulp in de huishouding, met thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder is PGVZ actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden we zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor mensen met een beperking.
Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen voor een organisatie met kleine teams, zodat ze vertrouwde gezichten om zich heen hebben.
Zorg dat met voldoende aandacht wordt gegeven. Zorg met tijd voor elkaar.