Nieuws

Zwolse zorgorganisaties aan de slag met uitwisseling en toegankelijkheid cliëntgegevens

U kent het misschien wel als u met verschillende zorgverleners te maken hebt:
u moet uw verhaal opnieuw vertellen, u vraagt de huisarts om gegevens door te sturen naar een specialist, of u wilt zelf gegevens inzien, maar moet die eerst bij een zorgverlener opvragen. Zes Zwolse zorgorganisaties (Buurtzorg, Icare, IJsselheem, Isala, PGVZ en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht) pakken nu dit soort kwesties aan voor hun cliënten. De zes organisaties gaan aan de slag met elektronische uitwisseling van gegevens (eOverdracht) en het beschikbaar stellen van die gegevens in Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO). Daar hebben de organisaties subsidie voor ontvangen. Er zijn veel voordelen, voor cliënt én zorgverleners.

eOverdracht
eOverdracht is een elektronische manier om gegevens op een uniforme wijze (gestructureerd) te registreren en over te dragen tussen zorgverleners. eOverdracht maakt de zorg veiliger, want er is minder ruimte voor verschillende interpretaties van zorgverleners. Zorgverleners kunnen beter samenwerken en mensen hoeven hun verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. Zo blijft er meer tijd over voor de cliënt en is er continuïteit in de zorgverlening. Met de subsidie hebben de organisaties tot en met 31 december 2022 de tijd om eOverdracht volgens de Nederlandse standaard te realiseren.

De subsidie is afkomstig van de regeling InZicht uit het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Al voor de zomer hadden Buurtzorg, Icare, IJsselheem, Isala, PGVZ en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht subsidie aangevraagd voor de InZicht ‘modules’ PGO en eOverdracht.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving
Daarnaast gaan Icare, IJsselheem, PGVZ en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht aan de slag met het ontsluiten van cliëntgegevens naar Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s).

De ontsluiting naar PGO’s vindt plaats volgens de regels uit het MedMij afsprakenstelsel, zodat gegevens op een betrouwbare en veilige manier worden in het PGO terechtkomen.

Buurtzorg deed dit al in de Achterhoek; Isala en de huisartsen in de regio werken ook al aan de ontsluiting van gegevens naar PGO’s van burgers. In een PGO kan iemand zijn gegevens van alle zorgverleners verzamelen. Zo’n PGO kan bijvoorbeeld een app of website zijn. Zo hebben inwoners van de regio Zwolle straks regie over eigen medische gegevens: zij kunnen die altijd raadplegen en beheren. Hoe dat precies werkt, daarover krijgen cliënten van de vier organisaties dit jaar meer informatie.

Samenwerken bevorderen
De zes organisaties maken deel uit van het Informatieberaad Zorg Groot-Zwolle (IBGZ), een samenwerkingsverband van elf VVT-organisaties, Isala, openbare apothekers, huisartsen en revalidatiecentrum Vogellanden. Bovengenoemden projecten sluit aan bij de ambities van het IBGZ: een duurzame regionale informatiehuishouding realiseren om samenwerking tussen cliënt/patiënt en zorgverlener, maar ook zorgverleners onderling, te bevorderen.