Veel gestelde vragen zorgappartementen Stationskwartier

We krijgen veel vragen van de toekomstige bewoners over de nieuwe zorgappartementen op het Stationskwartier. We zetten ze hier op een rijtje!

Geldzaken

Wat wordt de huurprijs?

Onderstaande geldt niet voor bewoners met een indicatie Verblijf.
De huurprijs wordt €720,- per maand. Hieronder zetten we alle kosten per maand op een rijtje:

 • Huur €720
 • Zorgarrangement €90
 • Servicekosten €48
  Huismeester
  Glasbewassing
  Schoonmaak gemeenschappelijke ruimte
  Tuinonderhoud (indien aanwezig)
  Strooien
  Onderhoud installaties
  Ontstoppen leidingen en rioleringen
  Lampen vervangen algemene ruimten

De huur kan per automatische incasso betaald worden aan PGVZ. Per 1 juli 2023 wordt er een huurverhoging doorgevoerd, maar de  huursubsidie gaat dan ook omhoog. De huursubsidiegrens in 2022 is €763,47 vanaf 23 jaar. De maximale huursubsidie die je kunt ontvangen is €368,-. Dit is afhankelijk van je inkomen en je vermogen (vermogensgrens is ca. €31.747).

Heb je recht op huurtoeslag bij intramuraal?

Nee, wanneer je intramuraal hebt, dan zit de huur bij het bedrag in en hoeft er geen huurtoeslag aangevraagd te worden. Bij een VPT wordt de huur van de zorg gescheiden, maar bij intramuraal (onder de 23 jaar) zit dit erbij in. Het verdient de aanbeveling om na de leeftijd van 23 jaar samen met PGVZ te onderzoeken welk pakket het beste aansluit bij de situatie per bewoner.

Krijgen we hulp bij alle administratieve zaken?

Zaken zoals de huurtoeslag etc. moeten door ouders zelf geregeld worden. Vanuit ons ISP (Integraal Service Punt) kan er wel hulp geboden worden met de indicaties. Wanneer er veel zaken geregeld moeten worden, dan kunnen ouders contact opnemen met ISP om gezamenlijk uit te zoeken wat waar aangevraagd moet worden.

Wat zijn de kosten van de maaltijden?

Dat is per financieringsvorm anders. De exacte kosten per financieringsvorm laten we nog weten.

Kun je naast zorg in natura wel kiezen voor PGB voor dagbesteding?

Ja, dat kan.

Zit er in het zorgpakket ook zaken zoals televisie en internet?

Hier zit een verschil tussen intramuraal en ZIN of PGB. Bij intramuraal zit een basispakket voor televisie en internet. Wil je meer dan het basispakket? Dan betaal je een meerprijs. Bij PGB en ZIN moet er zelf wat geregeld worden.

Er is in de woonkamer en slaapkamer van het appartement kabel aangelegd er kan dus voor ZIGGO gekozen worden, er komt glasvezel binnen in de meterkast en via een router (WIFI) kan er ook voor een ander provider gekozen worden.

Hoeveel ga je betalen voor water en energieverbruik?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid energie die jij gebruikt.

Maar om je een idee te geven, is er een inschatting gemaakt. Elke bewoner moet afzonderlijk een elektriciteitsleverancier kiezen.

Met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 1.700 kWh komt dit met het energieplafond op €57,- per maand. Stel dat je een hoger verbruik hebt dan het energieplafond van 2.900 kWh, dan kom je gemiddeld op €133,-.

Het waterverbruik zit gemiddeld tussen de 45 tot 90 m3 per jaar dit komt neer op € 9,- tot € 13,50.

Het gemiddelde gebruik komt hiermee dus op:
Warmte en koeling         € 85,–
Electra                               € 57,–
Water                                 € 10,–
Totaal                             € 152,–

Let op! Dit is een inschatting op basis van een gemiddeld verbruik. De werkelijke prijzen zijn afhankelijk van het verbruik van de bewoner. Als een bewoner meer dan gemiddeld verbruikt, zullen de kosten hoger zijn. 

Voor warmte en koeling moeten alle bewoners een leveringsovereenkomst sluiten met Hondekop BV (Van der Steeg).  Zij zijn eigenaar over de warmtelevering.

Na oplevering moet door elke bewoner een eigen elektraleverancier gecontracteerd worden. Hiervoor kun je de EAN-code op de meter doorgeven aan een leverancier. Bij oplevering worden alle meterstanden opgenomen van alle meterkasten en vanaf dat moment betaalt de bewoner zelf.

Voor de gezamenlijke woonkamers sluit PGVZ een contract bij een elektraleverancier. Voor het algemene deel waarop de lift, warmtepomp, algemene verlichting en buitenverlichting draait wordt door van der Steeg een leverancier aangevraagd. Er wordt een tussenmeter geplaatst en aan het eind van het jaar wordt de opbrengst van de zonnepanelen en het algemene verbruik verrekend. De opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede van het algemene gebruik.

Er is na oplevering altijd stroom en er is een overbruggingsperiode tot iemand afgesloten wordt, iedereen heeft dus gewoon stroom en warmte als ze het appartement gaan betrekken.

Praktische zaken

Hoe gaat de verhuizing? Wat wordt er bedoeld met gefaseerd verhuizen?

De verhuizing zal gefaseerd plaatsvinden. Gefaseerd betekent dat niet alle bewoners op dezelfde dag in hun appartement gaan wonen; dat gaat meestal vanzelf maar hier moeten we soms ook afspraken over maken.

Heeft iedereen een eigen huisnummer?

Ja, iedereen heeft een eigen huisnummer. Dat betekent dat iedereen een eigen brievenbus beneden heeft. Iedereen heeft ook een eigen bel.

Is er een mogelijkheid om een aantal maanden voor de oplevering in de appartementen te kunnen om in te meten?

Ja. Zodra het pand veilig te betreden is, dan komt er een moment voor de bewoners en hun ouders om te gaan kijken. De liften komen in november, dan kunnen de bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel naar binnen.

Kunnen de bewoners van het Stationskwartier zich vrij over alle verdiepingen bewegen?

Ja. In principe kunnen alle bewoners met hun tags en codes zich door het hele pand bewegen. Begeleiders en verzorgenden mogen dit ook.

Wat voor bergruimte is er?

Er is een bergkast in elk appartement en in de berging beneden is er ruimte voor zaken zoals aangepaste fietsen, handbikes, scootmobiel, etc. Dit is één grote ruimte. Er is rekening gehouden met de toegankelijkheid, bijvoorbeeld door extra brede deuren.

Hoe gaat het met koken en wassen?

Op de tweede en derde verdieping koken de begeleiders elke avond, er kan dan ook gezamenlijk gegeten worden. Wanneer dat gewenst is, dan mag een bewoner ook in het eigen appartement eten. Er wordt gelet op een gezond en gevarieerd menu. Bewoners mogen meedenken met het menu en ook helpen koken. De kosten voor de maaltijden zitten in het pakket, dit geldt ook voor de was. Er kan gewassen worden op het appartement, maar er is ook een gezamenlijke wasmachine. Bewoners kunnen begeleiding krijgen met wassen, maar mogen dit ook zelfstandig doen wanneer zij dat kunnen. Voor de bewoners van de eerste verdieping zorgt PGVZ dat er eten is voor de bewoners die dat niet zelfstandig kunnen of willen regelen. Er moet nog een systeem komen voor bewoners die ook zelfstandig willen koken, maar daarnaast ook met de groep mee willen eten.

Hoe wordt het vervoer geregeld?

De afspraken rondom vervoer is per huis en per bewoner verschillend. Hier moeten afspraken over gemaakt worden in het zorgplan.

Is de centrale keuken op de 1e verdieping ook goed toegankelijk met een rolstoel?

Deze is onderrijbaar bij het eiland, de keuken is standaard uitgevoerd.

Mag je zelf je nuts bedrijven kiezen? Of reken je dit ook iedere maand af bij PGVZ?

Dit is centraal geregeld. Daarnaast is de elektra centraal geregeld en het water is via Vitens.

Hoe zit het met afvalverwerking?

Afval kan centraal in bakken nabij de entree. Voor GFT is dit 1.100 liter en Papier 1.100 liter.  Voor Plastic is er ook een bak. Voor Restafval is er een bak ondergronds.

Moet ik bij een huisarts in Kampen?

Als je nu nog buiten Kampen woont en je gaat straks verhuizen naar het Stationskwartier (in Kampen), dan moet je je ook inschrijven bij een huisarts in Kampen. Het advies is om dit tijdig te doen, omdat de huisartsen in Kampen nagenoeg vol zitten.

Bouw

Komen er standaard thermostaatkranen?

Er komen geen thermostaatkranen en radiatoren, er is vloerverwarming die iets hoger en lager gezet kan worden per appartement. Dit heeft te maken met de nieuwe eisen die aan verwarming van gebouwen wordt gesteld.

Waar komt de plafondlift? Hoe ver komt het van het plafond af i.v.m. afschaf hoge kasten?

De badkamer en slaapkamer krijgen een X-Y systeem. De onderkant komt op ca. 2350 mm.

 

Worden de deuren elektrisch?

De voordeur en de deur van de hal naar woonkamer worden elektrisch.

Kunnen de ramen elektrisch open en dicht? 

Nee, de ramen kunnen niet elektrisch open en dicht

Is het balkon rolstoeltoegankelijk eventueel d.m.v. een drempelhulp? 

Ja, de balkons van de appartementen en de woonkamer zijn rolstoel toegankelijk

Komen er ook plinten bij de vloer?

De aannemer levert geen plinten, dit moet met de vloerenleverancier afgestemd worden.

Mag er laminaat gelegd worden?

In principe mogen de bewoners van de tweede en derde verdieping geen laminaat. Mogelijk is dit voor de bewoners van de eerste verdieping anders. Laminaat is niet wenselijk vanwege overlast voor de onderburen. PVC is aan te raden. Laminaat kan alleen met extra maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen.

Wordt het een gasvrij gebouw?

Het wordt een gasvrij gebouw.

De Bogaard

Hoe gaat het verhuizen bij de bewoners van de Bogaard?

PGVZ heeft geen aandeel in de verhuizing van de Bogaard. Greet IJzerman van IJzerman Verhuis- & Transportbedrijf kan wel tegen een gereduceerd tarief de bewoners verhuizen als iedereen/meerderen gebruik maken van hun diensten.

Hoe moet het oude appartement van de Bogaard worden opgeleverd?

Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe bewoners van de Bogaard. PGVZ blijft de Bogaard voorlopig huren. De huidige bewoners huren het appartement rechtstreeks van de woningbouwvereniging. Afspraken die bewoners hebben gemaakt met de woningbouwvereniging moeten nagekomen worden.
PGVZ staat hier buiten.

Wat gebeurt er met de inventaris van de Bogaard?

De inventaris van de Bogaard wordt niet overgenomen door PGVZ. De inventaris mag verdeeld worden onder bewoners.