Nieuws

‘Slimme Bril’ in de thuiszorg

Steenwijk, 20 september 2022

Drie ouderenzorgorganisaties in de regio Steenwijkerland, te weten Zorggroep Oude en Nieuwe Land, PGVZ en Zorggroep Noorderboog gaan samenwerken op het gebied van zorgtechnologie en de ‘Slimme Bril’ invoeren in de thuiszorg. Ook wordt gekeken naar toepassingsmogelijkheden van deze ‘Slimme Bril’ op woonzorglocaties. Op 20 september jl. vond een kick-off van deze samenwerking plaats. Hiermee willen de drie organisaties de kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.  

Met de ‘Slimme Bril’ kan iemand op afstand meekijken waardoor de zorgprofessional en/of mantelzorger wordt ontlast en ondersteund. Hierdoor worden zorgprofessionals efficiënter ingezet, mantelzorgers op passende manieren ondersteund en de zelfregie van cliënten vergroot. Het verantwoord zelfstandig langer thuis wonen van ouderen wordt daarmee steeds beter gefaciliteerd. Door als ouderenzorgorganisaties samen op te trekken wordt doelmatig geïnvesteerd, geleerd van elkaars aanpak en ervaringen en de kwaliteit van zorg vastgehouden of zelfs verbeterd. Naast de ‘Slimme Bril’ gaan de drie organisaties ook structureel de aanpak uitwisselen van de innovatieplatforms/teams. Zo streeft men naar duurzame inzetbaarheid van sociale en technologische innovaties.

Ervaringen delen, verbeteren, leren en onderzoeken.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land bestuurder Albert Hilvers: “Samen gaan we oefenen en leren om te gaan werken met zorg op afstand. Uniek om dat met drie organisaties te doen. Uniek om dat in een gemeente te doen waar ook best grote afstanden zijn. Wat het verder uniek maakt is dat we niet alleen gaan experimenteren met zo’n slimme bril, maar dit ook gaan koppelen aan ervaringen delen, verbeteren, leren en onderzoeken”. Aan het project wordt dan ook een onderzoek van het lectoraat
ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim gekoppeld dat de effecten en opbrengsten in beeld gaat brengen.

Volgende stappen ‘waar, wanneer en hoe’
Medewerkers moeten worden opgeleid om met behulp van deze technologie zorg te verlenen. “Het is een kwestie van proberen, toepassen en met elkaar ervaringen delen. En natuurlijk zullen cliënten en familieleden moeten wennen aan een andere manieren van zorg krijgen, maar we ontkomen niet aan de toepassing van dergelijke nieuwe technologieën”, zegt Ameike van Wolde-Verpaalen, teammanager Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Volgende stap in het project is de verschillende teams van de organisaties die met de bril gaan starten te laten bepalen in welke situaties de ‘Slimme Bril’ ingezet gaat worden en medewerkers hierop te trainen. Twee werkgroepen worden gekoppeld aan het project; één gericht op duurzame samenwerking en één op toepassing van de ‘Slimme Bril’. Ook studenten van de opleiding HBO-V zijn bij het project betrokken in het kader van hun studie.