Nieuws

Samenwerking dagbesteding in Zwartewaterland

Aanbieders dagbesteding Wmo, welzijnsorganisaties en gemeente Zwartewaterland ondertekenen convenant samenwerking dagbesteding

Behoefte cliënt centraal in convenant samenwerking dagbesteding

Frion, IJsselheem, In Balans, JP van de Bentstichting, PGVZ, Philadelphia, Welzijn Ouderen Zwartewaterland, Zorgboerderij De Rietstulp, Zorgboerderij Lenteheuvel en de gemeente Zwartewaterland gaan samenwerken op het gebied van dagbesteding met als uitgangspunt de behoefte van de cliënt. Versterking van de samenwerking en vernieuwing is nodig voor een toekomstbestendig bestel. Recent ondertekenden de partijen hiertoe een convenant. 

In het convenant komt niet alleen de samenwerking tussen zorgpartijen aan bod. Ook wordt gekeken naar een mogelijke integratie met het welzijnswerk. Ook de samenwerking tussen welzijn en dagbesteding heeft een plek in het convenant. Daarnaast hebben de partijen afgesproken om in 2018 de mogelijkheden voor een gezamenlijk vervoerssysteem te onderzoeken.

In het convenant staat de mens centraal

Wethouder Knol is blij met deze stap: “Het convenant moet je zien als een  beginpunt. Samenwerking tussen de zorgpartijen is van belang. Samen kunnen we verder werken aan de transformatie en ontschotting tussen verschillende domeinen en wetten. Met natuurlijk als uitgangspunt het centraal stellen van de mens, en daarmee ook de behoefte.”

Over een jaar concrete resultaten

Wethouder Knol blikt met het convenant met name vooruit: “We hebben afgesproken stappen te gaan zetten. Partijen leveren een inspanningsverplichting. Over een jaar willen we concrete resultaten terug kunnen zien.”