Nieuws

Samen voor betere zorg in Kampen

Vijf zorgaanbieders in Kampen zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de wijkzorg in Kampen te verbeteren. Het project Herkenbare Wijkverpleging Kampen is in 2022 gestart. Op vrijdag 27 januari 2023 is de samenwerkingsafspraak om de samenwerking in 2023 verder te ontwikkelen ondertekend door iCare, IJsselheem, Curadomi, Buurtzorg en PGVZ.

Het doel van dit project is o.a. het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het communiceren van een eenduidiger zorgaanbod richting (potentiële) cliënten. Nu kunnen de wijkverpleegkundigen sneller met elkaar afstemmen via o.a. de Siilo app en is er structureel contact met elkaar d.m.v. terugkerende overleggen. Daarnaast is er verbinding gezocht met huisartsen, gemeenten en het sociaal domein. Hiervoor is ook een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is er vanuit de projectgroep een eerste gezamenlijke activiteit rondom preventie georganiseerd: de inzet van de TZA Truck in Kampen en IJsselmuiden. In de TZA truck konden zorgmedewerkers en inwoners van Kampen en IJsselmuiden zorgtechnologie bekijken en testen.

Het komende jaar gaan we verder met het ontwikkelen van deze mooie samenwerking!