Nieuws

Manifest cultuursensitieve zorg

Manifest cultuursensitieve zorg PGVZ

Op 21 december hebben verschillende ouderenzorgorganisaties, gemeente Zwolle, migrantenorganisatie, welzijnsorganisaties en middelbaar en hoger onderwijs een handtekening onder een manifest gezet. Een samenwerkingsverband dat werkt aan zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. Bij deze zorg wordt rekening gehouden met cultuurverschillen, de leefsituatie, traumatische gebeurtenissen, migratiegeschiedenis en/of de achterstand op iedere persoon of groep. Dit wordt cultuursensitieve zorg genoemd. Ook Pauline Louwerse heeft een handtekening gezet namens PGVZ.