Nieuws

De Meente wordt vernieuwd!

Samen met Woningcorporatie Wetland Wonen, woonzorgconcern IJsselheem, de gemeente Zwartewaterland, Stichting Welzijn De Meente en cliëntenraad De Meente heeft PGVZ de plannen ondertekend. Deze plannen hebben als uitgangspunt om De Meente een ontmoetingsplek voor jong en oud te maken. Er wordt gestreefd naar een omgeving waar bewoners en buurtbewoners elkaar ondersteunen en samen activiteiten organiseren. Er komen 30 nieuwe appartementen met een ruime opzet. De Meente wordt een wooncomplex en ontmoetingsplek voor de toekomst! Mooi dat PGVZ en Stichting de Akkerwinde hier deel van uit maken. hashtag

#genemuiden #samenwerking