Nieuws

Autlook gaat verder onder vlag PGVZ!

Wij zijn blij te kunnen meedelen dat Autlook per 1 januari 2022 onder de vlag van PGVZ zelfstandig en met behoud van naam verder gaat. Autlook is een organisatie in Zwolle en biedt dienstverlening aan jongeren en volwassenen met autisme en aan hun omgeving. Autlook ondersteunt bij vragen op het gebied van wonen, werken, studie en vrije tijd. PGVZ werkt al een aantal jaren op prima wijze samen binnen de WMO met Autlook.

De naderende pensioengerechtigde leeftijd in combinatie met teruglopende gezondheid van één van de directieleden, maakt dat de leiding van Autlook zich de afgelopen periode heeft georiënteerd op mogelijkheden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Hierbij was het voor Autlook essentieel dat de kwaliteit, maar ook de visie op goede begeleiding en ondersteuning en de unieke – in de loop der jaren bewezen – werkwijze ook in de nieuwe constructie gehandhaafd kan blijven. Hiervoor was het nodig dat een samenwerkingspartner werd gevonden die een overgang op deze gewenste wijze kan faciliteren. Wij zijn blij dat Autlook deze partner in PGVZ  heeft gevonden.

Aan de begeleiding en dienstverlening van Autlook verandert niets; cliënten behouden de eigen begeleiding. PGVZ zal Autlook op een aantal gebieden faciliteren en versterken en andersom. Autlook zal gebruik kunnen maken van de voordelen van de omvang van PGVZ en PGVZ haalt autismespecifieke kennis, deskundigheid en borging in de ambulante zorg in huis.