Wooninitiatieven

HasselerBorgh

Hasselerborgh

Begeleid wonen in wooninitiatief HasselerBorgh

De HasselerBorgh is een woonproject voor mensen met een verstandelijke beperking, een ouderinitiatief waarin waar mogelijk ingespeeld wordt op de individuele wensen van de bewoners.

Enerzijds heeft elke bewoner een eigen comfortabel appartement, anderzijds is er een ruime gemeenschappelijke huiskamer met keuken waarvan intensief gebruik gemaakt wordt als men samen kookt, eet of iets gezelligs wil ondernemen. In die zin is er altijd wel iets te beleven.
In het gebouw is een zorgteam aanwezig.

Het team begeleidt de bewoner(s) waar en wanneer nodig, geeft de benodigde individuele of collectieve zorg en waakt over het welzijn van de bewoners in hun dagelijks leven.

Dit in nauwe samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s), broer, zus, zodat de bewoner, die centraal staat, met plezier en trots zelfstandig begeleid woont.

Meer informatie?
info@pgvz.nl 
www.hasselerborgh.nl
074 27 83 855

Adres
Paul Steenbergenstraat 10
7558 MV Hengelo

PGVZ heeft meerdere wooninitiatieven waar zorg en begeleiding aangeboden wordt, klik hier voor meer info.

Kwalitatieve zorg op maat

Flexibel, op maat en begrepen. PGVZ helpt mensen met hulp in de huishouding, met thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder is PGVZ actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden we zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor mensen met een beperking.
Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen voor een organisatie met kleine teams, zodat ze vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Zorg dat met voldoende aandacht wordt gegeven. Zorg met tijd voor elkaar.